Įstaigos administratoriaus veiksmų santrauka

Įstaigos administratoriaus veiksmų santrauka

Įstaigos administratoriaus rolė apima:

  • Programų ir modulių struktūros kūrimą bei administravimą;
  • Dėstytojų, mokytojų, lektorių kūrimą bei administravimą;
  • Besimokančiųjų ir jų grupių kūrimą bei administravimą;
  • Statistinės informacijos peržiūrą ir analizę;
  • Bibliotekos konfigūravimą;

Siekiant tinkamai sukonfigūruoti Educton paskyrą naudojimui, siūlome tokią veiksmų seką:

1. Įstaigos programų ir modulių struktūros sukūrimas.

Educton platformoje, siekiant suklasifikuoti ir susisteminti įvairius kuriamus objektus bei informaciją, yra realizuotas konfigūruojamas mokymo programų tinklas ir šio funkcionalumo pagalba galima kurti sudėtingos hierarchijos mokymo programas su joms priskirtais moduliais, specializacijomis, kitomis struktūrinėmis dalimis. Jei aktualu, galite susipažinti su programų tinklo koncepcija.

Gera žinia yra ta, kad nebūtina iš pat pradžių kurti labai sudėtingų struktūrų, o tinkamam sistemos veikimui pakanka ir sukurtų modulių.

a) Visų pirma reikalinga sukurti sistemoje bent vieną modulį – struktūrinę dalį. Instrukcija kaip tai atlikti yra čia. (Jei naudosite jau sistemoje esančius modulius – šį žingsnį praleiskite)

Sukurti moduliai vėliau galės būti apjungiami į tam tikras programas. Tai aktualu siekiant supaprastinti sistemos administravimą, kadangi tam tikrą mokymo programą priskyrus pasirinktai grupei, automatiškai kiekvienam grupės besimokančiajam prisiskirs visi atitinkamos programos moduliai/dalykai.

2. Dėstytojų, mokytojų, lektorių sukūrimas bei konfigūravimas.

Sekantis žingsnis turėtų būti dėstytojų, mokytojų ar lektorių sukūrimas.

a) Visų pirma sukuriamos vartotojų paskyros.

b) Prieš tai sukurtiems moduliams priskiriami dėstytojai, mokytojai ar lektoriai.

Tai atlikus, prisijungę naudotojai jau galės pradėti darbą Educton platformoje.

3. Besimokančiųjų ir jų grupių sukūrimas ir konfigūravimas.

Besimokančiuosius bei jų grupes siūlome konfigūruoti tada, kai atsakingi už turinio rengimą naudotojai paruoš mokymo (-si) turinį jiems.

Informacija ruošiama…FrontEnd developer in Vilnius

Your Name: (required)

Your Email: (required)

Your phone number: (required)

Your message:

Attach CV: (required)

BackEnd Developer in Vilnius

Your Name: (required)

Your Email: (required)

Your phone number: (required)

Your message:

Attach CV: (required)